ศูนย์บริการ บริษัท โฮโคออริจินอล (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาที่ 00001
เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
ห้องเลขที่ GA008 ชั้นที่ G ถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130